0171-47 79 10 info@polyresor.se

ESTA-ANSÖKAN – GÄLLER FÖR RESA TILL USA

ESTA-ansökan måste fyllas i av alla svenska och nordiska medborgare inför resa till USA. Resenärer med andra nationaliteter där USA kräver ordinarie visum måste själva kontrollera nödvändiga formaliteter. Varje resenär ansvarar själv för att lämna uppgifter via ESTA, absolut senast 72 timmar före avresa till USA. Din ESTA gäller sedan för obegränsat antal inresor under två år. Skulle du byta pass så måste ny ESTA-ansökan göras. Blankett för tullen erhålles ombord och skall fortsättningsvis också fyllas i inför varje inresa. Googla inte utan använd nedanstående webbadress, det finns sajter som tar betalt för att vidarebefordra er ESTA. Priset för en Esta-ansökan är ca 14 USD.

Följande gäller för en ESTA-ansökan

  • Ansökan via webbsidan nedan är obligatorisk från och med januari 2009
  • ESTA-ansökan är förenad med en avgift som betalas med kort vid ansökan
  • Vid en ej godkänd ESTA-ansökan behöver i stället en visumansökan göras
  • En godkänd ESTA-ansökan ger tillstånd att resa till USA, dock inte automatiskt uppehållstillstånd.Uppehållstillstånd erhålls som tidigare av US Customs and Border Protection vid ankomst
  • Godkänd ESTA-ansökan ska skrivas ut och visas upp vid incheckning samt vid ankomst till USA
  • OBS! Alla förnamn skall läggas in, i den ordning de står i passet.
  • Namnbyte eller passbyte kräver ny ESTA-ansökan
  • Vid förändringar gällande resrutt och destination kan en uppdatering av befintlig ESTA-ansökan göras

Länk till ESTA ansökan: https://esta.cbp.dhs.gov

”Jag talar om för Kimmo vart jag vill åka och sen fixar han allt med transporter och boende. Varje gång jag anlitar Polyresor får jag ett mervärde och det är skitbra. De är alltid glada, pigga och tillmötesgående och lyssnar på mina önskemål och levererar alltid mer än vad jag förväntar mig. Ingenting är omöjligt. På en skala på 1 – 5 får de 7! De vet hur man bemöter en kund.” – Arne